Vi samarbetar med följande hotell och resebyråer

Hotell

Quality Hotel Luleå
Tel: 0920-20 10 00
Fax:0920-20 10 12
www.choicehotels.se
 
Comfort Hotel Arctic
Tel: 0920-109 80
Fax:0920-607 87
www.arctichotel.se
 
Clarion Sense
Tel: 0920-450 450
E-post: cl.sense@choice.se
www.clarionsense.se
 
Scandic Hotell
Tel: 0920-27 64 00
Fax:0920-27 64 11
www.scandic-hotels.com
 
Hotell Nordkalotten
Tel: 0920-20 00 00
Fax:0920-20 00 09
www.nordkalotten.com
 
Amber Hotell
Tel: 0920-102 00
Fax:0920-879 00
www.amber-hotell.nu
 
Hotell Savoy
Tel: 0920 – 19500
E-post: info@hotellsavoy.se
www.hotellsavoy.se

Elite Stadshotellet Luleå
Tel: 0920-27 40 00
E-post: info.lulea@elite.se
www.elite.se

Resebyråer

Nex Resebyrå AB
Tel:0920-21 10 00
Fax:0920-608 90
www.nex.se

Norrbottens Resebyrå
Te:0920-22 00 50
Fax:0920-124 04
www.swetravel.se