Prisinformation

Tariff

Kostnad

Jämförpris

 1: Vardag 06:00-18:00

Grundavgift 85kr + 18,97kr/km
+ 699kr/timme

449kr

 2: Övrig tid

Grundavgift 85kr + 18,97kr/km
+ 739kr/timme

459kr

Begär alltid taxameterkvitto!

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än fyra passagerare. Skriftlig information finns hos föraren.