Prisinformation

Tariff

Kostnad

Jämförpris

 1: Vardag 06:00-18:00

Grundavgiften: 95 kr + 20,47 kr/km + 759 kr/tim

489kr

 2: Övrig tid

Grundavgiften: 95 kr + 20,47 kr/km + 799 kr/tim

499kr

Begär alltid taxameterkvitto!

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än fyra passagerare. Skriftlig information finns hos föraren.