Prisinformation

Tariff

Kostnad

Jämförpris

 1: Vardag 06:00-18:00

Grundavgift 69kr + 15,00kr/km
+ 521kr/timme

349kr

 2: Övrig tid

Grundavgift 69kr + 15,00kr/km
+ 561kr/timme

359kr

Begär alltid taxameterkvitto!

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än fyra passagerare. Skriftlig information finns hos föraren.