Prisinformation

Tariff

Kostnad

Jämförpris

 1: Vardag 06:00-18:00

Grundavgift 79kr + 17,39kr/km
+ 628kr/timme

409kr

 2: Övrig tid

Grundavgift 79kr + 17,39kr/km
+ 668kr/timme

419kr

Begär alltid taxameterkvitto!

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än fyra passagerare. Skriftlig information finns hos föraren.