Prisinformation

Tariff

Kostnad

Jämförpris

 1: Vardag 06:00-18:00

Grundavgift 75kr + 15,00kr/km
+ 537kr/timme

359kr

 2: Övrig tid

Grundavgift 75kr + 15,00kr/km
+ 577kr/timme

369kr

Begär alltid taxameterkvitto!

Storbilstaxa tillämpas vid körning med fler än fyra passagerare. Skriftlig information finns hos föraren.